News & Events

ฉากสังกะสีผลิตจากเหล็กชุปสังกะสี สำหรับติดตั้งระดับของผืนผ้า ฉากนี้จะถูกยึดด้านข้าง สำหรับใช้ยึดแผ่นผ้า คุณภาพได้มาตรฐาน แข็งแรง ปลอดภัย คงทน เส้นตรง ไม่โก่งงอ ติดตั้งง่าย เกิดสนิมยาก ขนาดและความยาว 4.1 ฉาก 3/4 (6 หุน) ยาว 2.40 เมตร / เส้น 4.2 ฉาก 1 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร / เส้น

Leave a Reply